Czym jest podpis kwalifikowany i kto może z niego korzystać?

Umowy, deklaracje, liczne dokumenty zyskują ważność po ich podpisaniu. Do tej pory w celu złożenia podpisu należało pojawić się osobiście w urzędzie lub w miejscu zawarcia porozumienia. Podpis kwalifikowany umożliwia dopełnienie wymienionych zobowiązań na odległość za pomocą łączności elektronicznej.

Podpis kwalifikowany jako potwierdzenie tożsamości

Podpis kwalifikowany ma moc równoznaczną podpisowi własnoręcznemu. Dokumenty czy wnioski nim opatrzone, chociaż występuję w wersji elektronicznej, stają się prawomocne i wiążące tak samo, jak akty w formie papierowej. Podpis kwalifikowany stanowi poświadczenie woli po uwierzytelnieniu go specjalnym certyfikatem polegającym na scaleniu danych w formie elektronicznej, aby służyły potwierdzeniu tożsamości użytkownika. Jest on unikalnym narzędziem cyfrowym wydawanym dla konkretnej osoby i przeznaczonym do osobistego zastosowania. W jego działaniu wykorzystuje się procedurę szyfrowania, która wymaga korzystania z zestawu składającego się z: karty kryptograficznej z certyfikowanym podpisem kwalifikowanym, czytnika karty podłączanego do komputera oraz oprogramowania. Opisany zestaw otrzymuje się po nabyciu podpisu kwalifikowanego u certyfikowanego dostawcy.

Kiedy warto korzystać z podpisu kwalifikowanego?

Podpisy kwalifikowane różnią się od zwykłych podpisów elektronicznych, gdyż dzięki certyfikatowi są bardziej wiarygodne. Uznaje się je w urzędach, bankach, a nawet w sądach, pozwalają zawierać umowy cywilno-prawne na odległość. Może korzystać z nich każdy obywatel, który chce w wygodny sposób złożyć, np. oświadczenie podatkowe. Polecamy je osobom prowadzącym działalność gospodarczą, gdyż wraz z podpisem kwalifikowanym oszczędzą czas i energię, załatwiając zdalnie sprawy biznesowe, kadrowe czy urzędowo-bankowe. Dokumentację z podpisami kwalifikowanymi można archiwizować cyfrowo.

Elektroniczny obieg dokumentów jest bezpieczny, ponieważ wykorzystuje szyfrowane protokoły i ogranicza udział pośredników, np. kurierów przewożących umowy. Z podpisu kwalifikowanego powinny korzystać osoby dużo podróżujące albo przebywające za granicą, wówczas wszystkie formalności dopełnią niezależnie od miejsca. Uzyskanie certyfikowanego e-podpisu jest proste i dostępne przez internet, jednak jego odbioru trzeba dokonać osobiście, ale potem już większość spraw załatwią Państwo zdalnie.