Podpis kwalifikowany – Złotów

Dostarczamy również takie rozwiązania, jak podpis kwalifikowany. W tym zakresie służymy klientom ze Złotowa, ale też innych miejscowości regionu, a także miast położonych w innych zakątkach naszego kraju. Można powiedzieć, że podpis kwalifikowany jest bardziej zaawansowanych typem podpisu elektronicznego. O ile bowiem ten drugi sprawdza się na przykład w wypadku rozliczeń podatkowych oraz postępowań przetargowych, podpis kwalifikowany jest niezbędny w kontekście takich aktywności, jak stawanie przed sądem, czy rozliczenia w oparciu o Jednolite Pliki Kontrolne. W wielu sytuacjach to właśnie podpis kwalifikowany zyskuje pierwszeństwo nad swoim elektronicznym odpowiednikiem, stanowiąc pełne uwierzytelnienie osoby, która podejmuje się konkretnych czynności prawnych.

Podpis kwalifikowany wydawany jest w oparciu o certyfikat kwalifikowany, a żeby go uzyskać, trzeba spełnić drobiazgowe wymagania. Właśnie dzięki temu można mieć pewność, że podpis kwalifikowany przypisany jest do konkretnej osoby i dzięki temu też zyskuje moc równoważną z podpisem własnoręcznym. W praktyce oznacza to, że wszystkie dokumenty sygnowane podpisem kwalifikowanym zyskują dokładnie taką samą moc, jak gdyby zostały podpisane własnoręcznie. Kwestie dotyczące mocy oraz szczegółowych wymogów, jakie należy spełnić, by uzyskać podpis kwalifikowany, reguluje rozporządzenie eIDAS, czyli akt wydany przez Parlament i Radę Unii Europejskiej w roku 2014. To właśnie na tej podstawie podpis kwalifikowany jest w sposób unikalny przyporządkowany podpisującemu.

Warto podkreślić, że nie tylko dostarczamy rozwiązania techniczne i prawne z zakresu podpisu kwalifikowanego, ale służymy też szerokim i rzeczowym wsparciem podczas jego wdrażania. Jeśli więc potrzebują Państwo wsparcia tego typu, nie tylko w Złotowie, ale też innych miastach, serdecznie zachęcamy do kontaktu już dziś!