Podpis kwalifikowany

Niebieskie sloty

Podpis kwalifikowany jest narzędziem ułatwiającym funkcjonowanie w wirtualnej rzeczywistości – jest on konieczny do cyfrowej autoryzacji, gdyż nierzadko skan podpisu bywa już niewystarczający. Podpis kwalifikowany łączy dane w formie elektronicznej i umożliwia identyfikację osoby go składającej. Stosuje się go w szczególności podczas składania e-deklaracji podatkowych, podpisywania faktur elektronicznych, podpisywania umów i składania ofert przetargowych.

Oferujemy sprzedaż i wdrażanie podpisów elektronicznych. Jesteśmy autoryzowanym partnerem handlowym firmy Eurocert – pełnimy również rolę oficjalnego weryfikatora podpisów kwalifikowanych. Dokument opatrzony podpisem kwalifikowanym, z punktu prawnego, ma tę samą moc co podpis złożony własnoręcznie. Oznacza to, że deklaracja lub inny dokument podpisany przy pomocy podpisu kwalifikowanego jest uznawany na równi z formularzem podpisanym własnoręcznie.

Podpis kwalifikowany a zwykły podpis elektroniczny

Podpis kwalifikowany ma większe znaczenie niż niekwalifikowany podpis elektroniczny – ten drug i można co prawda uznać za profil zaufany, lecz jego wartość w niektórych sytuacjach może być kwestionowana. Dopiero podpis kwalifikowany ma stopień uprzywilejowania, co sprawia, że można go używać m.in. w sprawach sądowych.