Podpis elektroniczny – Złotów: podpisuj dokumenty wygodnie przez Internet

Niebieskie sloty

Podpis kwalifikowany jest narzędziem ułatwiającym funkcjonowanie w wirtualnej rzeczywistości – jest on konieczny do cyfrowej autoryzacji, gdyż nierzadko skan podpisu bywa już niewystarczający. Podpis kwalifikowany łączy dane w formie elektronicznej i umożliwia identyfikację osoby go składającej. Stosuje się go w szczególności podczas składania e-deklaracji podatkowych, podpisywania faktur elektronicznych, umów i składania ofert przetargowych.

Oferujemy sprzedaż i wdrażanie podpisów elektronicznych. Jesteśmy autoryzowanym partnerem handlowym firmy Eurocert – pełnimy również rolę oficjalnego weryfikatora podpisów kwalifikowanych. Dokument opatrzony takim podpisem, z prawnego punktu widzenia, ma tę samą moc co podpis złożony własnoręcznie.

 

Podpis kwalifikowany a zwykły podpis elektroniczny

Podpis kwalifikowany ma większe znaczenie niż niekwalifikowany podpis elektroniczny – ten drugi można co prawda uznać za profil zaufany, lecz jego wartość w niektórych sytuacjach może być kwestionowana. Dopiero podpis kwalifikowany ma stopień uprzywilejowania, co sprawia, że można go używać m.in. w sprawach sądowych.

 

Co możesz sygnować podpisem kwalifikowanym?

Podpis kwalifikowany może być wydany na rok, dwa lub trzy lata. Jego posiadacz uprawniony jest do podpisywania za pośrednictwem Internetu:

 

  • e-deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych,
  • podpisywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
  • podpisywania Jednolitych Plików Kontrolnych,
  • zawierania umów cywilno-prawnych,
  • składania sprawozdań do eKRS,
  • udziału w aukcjach i przetargach,
  • komunikacji w obrębie platformy ePUAP i wielu innych.

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny może być także wgrywany na e-Dowód. Jest on także wydawany na rok, dwa lub trzy lata.